Dotace až 1000 EUR na ochranné známky

Pokud jsou Vaše výdaje na průmyslová práva vyšší než 60 000 Kč, mohly by Vás zajímat dotace na všechny služby patentových zástupců.

Zažádejte o dotace na ochranné známky a průmyslové vzory, ušetřete až 1 000 EUR na úředních poplatcích. Také v roce 2023 nabízí Úřad Evropské Unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) malým a středním podnikům vouchery na 50% a 75% grant, u kterého máme stále 100% úspěšnost schválení. (akt. 28.2.2023)

Co je ochranná známka

Ochranná známka chrání jakékoliv označení, zejména názvy, loga, barvy, vzory atd. Toto označení musí být způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Její vlastník může všem zakázat užívání shodného nebo zaměnitelného označení s ochrannou známkou a má velmi zvýhodněné postavení pro jakékoli spory týkající se jeho práv.

Co je průmyslový vzor

Průmyslový vzor chrání design výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Vlastník průmyslového vzoru může bránit třetím osobám užívat vzor bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním vzoru jiným osobám nebo na ně právo na průmyslový vzor převést.

Dotace na ochranné známky 2023

Po úspěšném loňském pilotním projektu Ideas Powered for Business SME Fund, navyšuje EUIPO slevu na poplatky za podání přihlášek ochranných známek a průmyslových vzorů. Pro představu – základní poplatek za přihlášku ochranné známky EU je 850 EUR, za přihlášku průmyslového vzoru EU 230 EUR (a dalších 120 EUR za zveřejnění). Maximální celkový příspěvek  je 1000 EUR.

Dotaci 75 % lze získat ze základních přihlašovacích poplatků úřadů, a to jak na ochrannou známku EU nebo i kteroukoli národní známku v členských státech EU, tak i pro zapsaný vzor Společenství nebo jakýkoli národní průmyslový vzor v členských státech EU.

Výše dotace:

  • 637,5 EUR na každou ochrannou známku EU (chrání ve všech členských státech EU)
  • 262,5 EUR na každý zapsaný vzor Společenství (průmyslový vzor/design, který chrání ve všech členských státech EU)
  • dotace na poplatky jednotlivých národních úřadů na dotaz

Na přihlášky mezinárodních ochranných známek a průmyslových vzorů se vztahuje
dotace 50 %.

Příklad z praxe:

Uvádíte na unijní trh nový výrobek a chcete ochránit jeho název a design. Získat dotaci je dnes možné v následující výši:

  • na 1 ochrannou známku EU: 637,5 EUR
  • na 1 zapsaný vzor Společenství: 262,5 EUR
  • celková dotace 900 EUR (dalších 100 EUR můžete ještě dočerpat)

Jak to funguje?

Žadatel nesmí překročit oficiální definici EU pro tzv. malý a střední podnik (SME)

  • méně než 250 zaměstnanců
  • roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR
  • bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR

Žádat mohou i neplátci DPH, pokud mají IČO.

Nejprve podáte nezávaznou žádost o voucher, který Vám umožní čerpat na přihlášky až 1000 EUR. Jakmile jej získáte, máte další 4 měsíce na to se rozmyslet, kolik a jakých přihlášek podat.


Veškerou administrativu za Vás vyřídíme, potřebujeme pro to pouze informace o žadateli/přihlašovateli a potvrzení o vedení bankovního účtu (stačí v elektronické podobě).

Kontakt pro ochranné známky a průmyslové vzory:

tel.: +420 778 702 287 |e-mail: tm@patententer.cz


Obrátit se na nás můžete i v případě provedení IP Scanu, jehož jsme akreditovanými poskytovateli.

S navrhnutím vhodné strategie pro ochranu Vašeho duševního vlastnictví, a s tím spojeným i vhodné čerpání slev, Vám rádi pomůžeme.