Audit duševního vlastnictví (IP Scan) | Dotace 90 %

Duševní vlastnictví (intellectual property, IP) je nehmotným aktivem – je převoditelné i prodejné. Od roku 1975 do roku 2020 se podíl nehmotných aktiv v hodnotě společností zvýšil ze 17 % na 90 %. S takovým vzrůstajícím trendem roste také potřeba jejich ochrany uvnitř společností. K tomu je ale zapotřebí mít o něm přehled a povědomí o všech možnostech i rizicích.

Pokud chcete nastavit svoji strategii v oblasti duševního vlastnictví, dozvědět se o možnostech na poli ochrany práv IP a dostat individuální poradenství, snadným a finančně dostupným řešením je audit duševního vlastnictví – tzv. IP Scan.

💡 Také v roce 2023 můžete na IP Scan získat 90% dotaci od Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Místo původních 900 EUR tak zaplatíte pouze 90 EUR. Služba je garantována Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV) a poskytována pouze akreditovanými poskytovateli, mezi které patříme i my.

Co je výsledkem služby IP Scan?

 • Přehled nehmotného majetku Vás nebo Vaší společnosti
 • Rady k revizím smluv týkajících se IP (licenční, převodní a další)
 • Doporučení od patentových, známkových i právních specialistů na co nejlepší a nejefektivnější ochranu Vašeho know-how
 • Kontrola rozsahu NDA (dohod o mlčenlivosti) s vývojáři, zaměstnanci i externími spolupracovníky
 • Návrh na efektivní postup při registraci práv a rozdělení nákladů

Kdy je IP Scan vhodný?

 • zajímají Vás příležitosti a rizika spojená s Vaším duševním vlastnictvím
 • chcete vědět, jaká průmyslová práva by se Vám vyplatila registrovat
 • nastavujete vztahy související s IP uvnitř společnosti, zejména s vývojáři, společníky atd.
 • chcete přehled o druhu, rozsahu a efektivitě Vašeho stávajícího nehmotného majetku
 • neznáte náklady a postupy spojené s registrací a udržováním ochrany
 • chcete mít jistotu, že Vaší činností neporušujete práva třetích osob
 • zajímají Vás patentové aktivity konkurence
 • máte již vlastního IP specialistu, ale chcete nezávislou kontrolu (audit duševního vlastnictví), jestli je vše v pořádku
 • chcete poznat, zachovat a zvýšit hodnotu Vaší společnosti

Jak IP Scan probíhá?

1. Vyplníte nám dotazník o duševním vlastnictví a zašlete nám dokumenty k posouzení

K co nejlepšímu provedení IP Scanu od Vás budeme potřebovat co nejvíce informací, které nám o stavu svého nehmotného majetku můžete poskytnout.  Jen část z nich totiž můžeme získat z veřejně dostupných zdrojů. Vhodné jsou například pracovní smlouvy, dohody, vnitřní předpisy, smlouvy s externími partnery atp.

Pokud pro Vás tato oblast není prioritní, ale raději byste se chtěli zaměřit na ochranu vynálezů, smlouvy nám samozřejmě poskytovat nemusíte. A jestli teprve začínáte a výše uvedené dokumenty zatím nemáte, nevadí, alespoň je rovnou připravíme správně.

2. Sejdeme se osobně nebo online (záleží na Vás)

Audit duševního vlastnictví přizpůsobujeme vždy Vašim individuálním potřebám. Na schůzce je probereme, seznámíme Vás se základy ochrany duševního vlastnictví a s jednotlivými možnostmi vzhledem k Vašemu podnikání. Společně identifikujeme priority, na které se při službě zaměříme.

3. Pustíme se do práce

Zanalyzujeme Vaše podklady a provedeme rešerše veřejných i odborných databází a rejstříků. Vyhodnotíme příležitosti a rizika Vašeho stávajícího IP a navrhneme strategii na jejich zlepšení.

💡 V letech 2021 a 2022 jsme službu IP Scan poskytli více než 100 našim klientům.

4. Předáme Vám výstup a domluvíme další kroky

Výstupem auditu duševního vlastnictví je komplexní zpráva o stavu Vašeho nehmotného majetku s návrhy na jeho efektivní ochranu, komentáři a konkrétními doporučeními k poskytnutým smlouvám a také odhad nákladů na případné registrace průmyslových práv nebo řešení právních problémů.

Výsledky můžeme prodiskutovat na společné závěrečné schůzce, kde zároveň domluvíme jednotlivé kroky k posílení hodnoty Vašeho nehmotného majetku a snížení rizik spojených s porušováním práv duševního vlastnictví.

Výslednou zprávu posíláme v režimu mlčenlivosti na ÚPV, který kontroluje a garantuje kvalitu služby.

💡 IP Scan zpravidla poskytujeme v rámci Ideas Powered for Business jako dotovanou službu. Vyřízení podpory zajišťujeme všem našim klientům bezplatně, takže Vás to administrativně nezatíží.

ip_scan_Audit_dusevniho_vlastnictvi

Chcete také odhalit příležitosti svého duševního vlastnictví, nebo máte více otázek?

V rámci stejného programu také můžete získat slevu 75 % na základních poplatcích za evropské a národní přihlášky ochranných známek (chrání například označení, názvy, loga a podobně) a přihlášky průmyslových vzorů (chrání design výrobků). Pro představu bez příspěvku je základní poplatek za přihlášku ochranné známky EU 850 EUR a průmyslového vzoru EU 350 EUR. Také můžete získat 50% slevu na mezinárodní přihlášky výše uvedených.