Co dělat po zápisu ochranné známky?

Správně zpracovaná ochranná známka Vám zajistí ochranu před konkurencí a plagiátory. Abyste o tuto ochranu nepřišli, je třeba o ochrannou známku pečovat i po jejím zápisu. 

1) Užívejte ochrannou známku


Ochranná známka Vám poskytuje právo zakazovat ostatním užívat Vaše označení chráněné známkou, případně toto užívání můžete podmínit licencí či poplatkem. Zároveň to však znamená, že Vy dané označení užívat musíte. V opačném případě Vám hrozí částečné nebo úplné zrušení ochranné známky a ani se nebudete moci bránit zápisu takových známek, které by s tou Vaší byly v kolizi.

Jak ochrannou známku řádně užívat?
Vedle užívání symbolu ® kdekoli označení umístíte se počítá mimo jiné:

  • užívání ochranné známky v podobě, která se liší od vyobrazení zapsané ochranné známky, ale tak, aby se její rozlišovací způsobilost nezměnila
  • umísťování ochranné známky na výrobky nebo jejich obaly pouze pro účely vývozu
  • užívání ochranné známky třetí osobou na základě licenční smlouvy

Užívání ochranné známky navíc pečlivě evidujte, a to nejméně 5 let od jejího zápisu. Příslušný úřad Vás totiž může vyzvat k doložení tohoto užívání. Děje se tak, když někdo proti Vaší známce podá námitky. Pokud užívání nedoložíte, nebo doložíte pouze částečně, můžete přijít o ochranu té části ochranné známky, pro kterou dostatečné užívání neprokážete.

2) Dejte si pozor na zdruhovění


Zároveň dohlížejte na to, že ochrannou známku budete mezi veřejností propagovat a upozorňovat na to, že Vás od konkurence odlišuje. V opačném případě jí hrozí zdruhovění. To znamená, že označení, které ochrannou známkou chráníte, bude používáno jako zastřešující pojem pro danou skupinu výrobků nebo služeb. Nebyl by to takový problém, kdyby to neznamenalo, že Vaše ochranná známka tím ztrácí svou hlavní podmínku – rozlišovací způsobilost – a pozbude platnosti.

Takto zdruhovělých známek znáte určitě několik – celofán, zip, aspirin nebo třeba trampolína. V současnosti se s něčím podobným potýká například Google, kdy veřejnost využívá stejného označení jako synonymum k “vyhledávání na internetu”. Což pro aktuálně třetí nejcennější značku na světě vhodné není.

3) Hlídejte lhůty a plaťte obnovovací poplatky


Nezapomeňte, že ochranná známka má platnost pouze 10 let. Abyste mohli využívat práva, která z ní plynou, musíte o prodloužení platnosti před uplynutím této doby požádat, nejpozději však 6 měsíců poté. Také je třeba včas uhradit obnovovací poplatky.

4) Monitorujte cizí přihlášky ochranných známek


Zápisem vlastní známky nezískáváte absolutní ochranu, ale právo bránit se a vystoupit proti případným porušovatelům.  Tyto porušovatele však příslušný úřad nekontroluje, jeho průzkum je čistě v mezích formálních náležitostí (uhrazení poplatků, správně vyplněná přihláška apod.). Hlídání práv je tedy pouze na Vás (nebo na tom, koho monitoringem pověříte).

Neznamená to, že byste museli každý den kontrolovat, jestli někdo náhodou nežádá o známku podobnou té Vaší. Mezi zveřejněním přihlášky a zápisem známky máte na podání námitek v ČR 3měsíční lhůtu. Pokud se tedy ve Vašem oboru nepodává známek velké množství (nebo nemáte známku platnou ve více zemích), mělo by stačit sledovat databáze 1x měsíčně.


Chcete mít jistotu, že konkurence nezapíše známku podobnou té Vaší, ale nemáte kapacitu?