Kdy patentovat a kdy ne?

Patent je způsob ochrany vynálezu zaručující jejímu vlastníkovi výhradní právo vynález využívat. Protože víme, že patentování může být relativně nákladnou investicí, sepsali jsme pro Vás na téma kdy patentovat seznam otázek, které byste při rozhodování měli zvážit:

Technické hledisko

 • Bude řešení funkční?

 • Jak velké technické výhody přinese?

 • Existují technické alternativy k tomuto řešení?

 • Jak dlouhá je odhadovaná životnost technického řešení?

 • Jak nákladný bude vývoj tohoto řešení?

Výrobní hledisko

 • Jak nákladná bude výroba tohoto řešení?

 • Bude výroba zajištěna u třetích stran?

Průmyslově právní hledisko

 • Není řešení v kolizi s patenty ostatních? Nepotřebujeme/nemáme licenci?

 • Je řešení nové?

 • Jaká je úroveň vynálezecké činnosti?

 • Jak širokého rozsahu ochrany je možné dosáhnout?

 • Jaká je šance, že samotná existence patentu odradí konkurenci?

 • Dojde zveřejněním patentu k vyzrazení know-how, které by jinak bylo možné uchovat v tajnosti?

 • Jak dobrá je schopnost zjistit, že patent někdo poruší?

Obchodní hledisko

 • Jak velký trh pro toto řešení existuje?

 • Jak vysoké zisky může řešení generovat?

 • Jak velká je možnost, že na toto řešení budou udělovány licence? Jak vysoké zisky z nich lze očekávat?

Dobře se rozhodnout, kdy a zda patentovat, tedy není triviální. Pokud se ale pro ochranu patentem rozhodnete, pak je třeba s ohledem na výše uvedené zvolit vhodnou strategii. Budeme se bavit o formě ochrany, teritoriálním rozsahu, načasování přihlášek a s tím spojených nákladů apod. Pro rychlé zorientování a pochopení toho nejdůležitějšího doporučujeme sérii našich videí na YouTube.

Potřebujete-li další informace či radu, zavolejte a poradíme Vám.