Co nebo kdo jsou patentoví trollové?

Patentoví trollové. U někoho možná tento výraz evokuje představu obludy, která vylézá ze stínu svého úkrytu a přepadává kolemjdoucí. Cesta k hromadění pokladu je přitom jednoduchá – stačí oběti pohrozit a vybrat peníze. A velmi podobnou taktiku využívají i skuteční patentoví trollové, hrozící svými patenty.

Kdo jsou patentoví trollové a jak mohou uškodit?

Patentoví trollové jsou osoby nebo firmy, jejich činnost spočívá v účelovém skupování či přihlašování velkého množství patentů. Následně vyvolávají patentové spory, na kterých se obohacují. Trollové využívají patenty na vynálezy, které sami nevyrábějí, neprodávají ani nepoužívají.

Jak patentoví trollové obvykle postupují?

Rafinovanost trollů je evidentní už jen z výběru patentů, na které při svém byznysu cílí. Jedná se často o patenty, jejichž nezávislé nároky (tj. nároky definující rozsah ochrany) jsou formulovány velmi obecně a často také vágně nebo nejasně. Takový patent může totiž zavařit širokému okruhu potenciálních obětí. Typickým příkladem jsou například softwarové patenty.

Následně se trollové zaměří na své oběti. Těmi se typicky stávají firmy, které používají, vyrábějí nebo prodávají řešení podobné tomu, jaké je chráněno v patentech trollů. Trollové napadenou firmu obviní z toho, že porušuje jejich patent, a za takové porušování požadují zaplatit vysokou sumu peněz. Tím je oběť zatlačena do úzkých a rozhoduje se spíše o tom, jaká cesta z problému je špatná a jaká ještě horší.

Soudní spor, i když by jej napadená firma nakonec pravděpodobně vyhrála, se často táhne dlouhá léta a jsou s ním rovněž spojeny vysoké náklady. V praxi tak může být nakonec levnější vzdát se bez boje a vyrovnat se s trolly mimosoudní cestou.

Tuto taktiku dokáží trollové aplikovat ve velkém. Nejen co do počtu žalob, ale také v tom smyslu, že napadají široké spektrum společností, od startupů, malých a středních podniků až po skutečné technologické giganty. Právě velcí hráči často volí cestu mimosoudního vyrovnání, což pro trolly představuje dostatečný příjem financí, aby mohli nadále škodit. U menších společností si sice trollové často vystačí s nižší částkou, ta však může být pro tyto firmy s ohledem na výši jejich příjmů až likvidační.

Jak proti trollům bojovat?

Boj s patentovými trolly je ve své podstatě velmi obtížný. Jeho svízel spočívá především v tom, že soudní obrana proti trollům je finančně i časově nákladná, a řada firem tak raději přistoupí na mimosoudní vyrovnání. Tím však pozici trollů ještě více posílí.

Ke zlepšení situace (hlavně ve Spojených státech, kde jsou patentoví trollové nejaktivnější) budou zřejmě zapotřebí legislativní změny. Volá se také po zkvalitnění průzkumů na patentovém úřadu.

Uvažuje se také nad tím, že by byla proti trollům využívána umělá inteligence, která v posledních letech prochází prudkým vývojem.

💡Existuje např. generátor stavu techniky s názvem All Prior Art, který za pomoci umělé inteligence z publikovaných patentových přihlášek sestavuje velké množství nových konceptů, které zveřejňuje online. Tyto koncepty jsou často podobně abstraktní, nejasné či nesmyslné jako patenty trollů. Zveřejněním na internetu se nicméně tato řešení stávají stavem techniky a nelze je už později ochránit patentem. Tím může být aktivita trollů alespoň částečně omezena.

Jak problémům s trolly předcházet, nebo je alespoň minimalizovat?

Pokud vstupujete na trh s novým výrobkem, stojí za to provést rešerši a prověřit, zda Váš výrobek nespadá do rozsahu ochrany jiných patentů.

Když budete mít dobré povědomí o podobných patentovaných řešeních (např. o patentech konkurenčních firem), můžete získat větší jistotu, že Vás v budoucnu nepřekvapí nepříjemný patentový konflikt. A pokud by rešerše nějaké riziko odhalila, můžete se mu lépe vyhnout. A to například vhodnou úpravou výrobku ještě před uvedením na trh.

Získejte informace o patentové čistotě svých výrobků a vynálezů.