Kanada, Brazílie a Malajsie vstupují do Madridského systému mezinárodního přihlašování ochranných známek

Madridský systém mezinárodního přihlašování ochranných známek je ekonomicky výhodným řešením ochrany obchodních označení v celosvětovém měřítku. Systém založený na Madridské dohodě a Protokolu k ní umožňuje podáním jedné mezinárodní přihlášky a zaplacením jedné sady poplatků zažádat o ochranu ve více než 100 zemích světa.

První přihlášky byly touto cestou u Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě podány už před více než 100 lety. Obliba Madridského systému však výrazně vzrostla až v posledních 20 letech, kdy se členem stalo také USA, EU a další hospodářsky významné ekonomiky světa. V letošním roce Madridský systém zaznamenal další 3 významné přírůstky.

Od 27. prosince 2019 bude možné tento systém využít i pro Malajsii, od 2. října 2019 jsou touto cestou podávány přihlášky pro Brazílii a od 17. června 2019 pro Kanadu. Díky tomu dnes Madridský systém uznává většina hospodářsky vyspělých zemí světa a zajišťování ochrany touto cestou je pro přihlašovatele velmi atraktivní, neboť umožňuje ušetřit náklady spojené s podáváním národních přihlášek v těchto zemích.

Potřebujete-li další informace či radu, zavolejte a poradíme Vám.