Rešerše v patentových databázích + video

Většina technických znalostí je obsažena výlučně v patentové literatuře, která dnes čítá přes 140 milionů dokumentů. Velkou část takto zveřejněných řešení je přitom možné volně použít. Rešerše v patentových databázích jsou tedy ideálním způsobem, jak získat relevantní informace o konkurenčních řešeních v daném oboru nebo dokonce návod k vyřešení konkrétního technického detailu.

Na důkladnou rešerši (nejen) v patentových databázích byste neměli zapomínat, ať už připravujete nový vývojový projekt, uvádíte výrobek na trh nebo zvažujete ochranu svého nápadu. Právě rešerše totiž tvoří velkou část práce patentových profesionálů a existuje několik druhů, které se liší v závislosti na tom, co potřebujete zjistit. V tomto článku si představíme tři nejzákladnější z nich.

Rešerše na podporu vývoje

Pro řešení aktuálních technických výzev ve vývoji od konkurence je nejlepší provést rešerši, která Vám pomůže získat nejnovější informace ve Vašem oboru. Díky roztřízení patentů z celého světa do jednotlivých oborů, podoborů a podle různých technických funkcí, jsou nyní patentové databáze přístupnější a s určitým cvikem se v nich dá snáze orientovat. Bariérou zůstává pouze způsob, jakým jsou patenty psány. Často tedy musíme pracovat s poměrně složitými právně-technickými formulacemi.

Pokud je Vaším cílem pouze obecný přehled stavu techniky, není nutné využít specialistu a do databází můžete nahlédnout sami. Potřebujete-li však výsledky rychle (a hlavně v co nejúplnější a srozumitelné formě připravené přímo pro vyhodnocení vývojovým pracovníkem), je vhodné vyhledat specialistu. Rešerši na podporu vývoje je nejlepší provést na úplném začátku vývoje, kdy jste do něj ještě neinvestovali příliš prostředků. Předejdete tak investicím do něčeho, co už dávno vytvořil někdo jiný. Pro co nejlepší výsledky se vyplatí prohledat i nepatentovou literaturu.

Rešerše na patentovou čistotu

Zda Váš výrobek neporušuje práva jiných, zjistíte rešerší na patentovou čistotu. Tu je nejlepší provádět v průběhu vývoje, nejpozději však před uvedením výrobku na trh. Pro takovou rešerši je třeba, abyste produkt rozdělili na jednotlivé funkční celky a zvolili vhodnou vyhledávací strategii.

Ve strategii se zohledňují právě technické detaily, míra rizika (například s ohledem na nejbližší konkurenci) a různé trhy uvedení výrobku. Rozhodující jsou zde patentové nároky, které definují rozsah patentu, jak jsme uváděli v minulém článku. Výstupem takové rešerše v patentových databázích a analýzy kolizních patentů může být i návrh alternativních technických řešení, tedy způsoby obejití porušovaných patentů. Proto u této rešerše doporučujeme vyhledat pomoc patentového zástupce.

Rešerše na patentovatelnost

Právě tento typ rešerše provádí patentové úřady při řízení o udělení patentu, jedná se vlastně o rešerši toho, jestli Váš výrobek obstojí před daným úřadem, především zda je řešení celosvětově nové. Tato rešerše se nejčastěji provádí před tvorbou patentové přihlášky (tzv. přihlášky vynálezu) nebo přihlášky užitného vzoru. I v tomto případě vhodné prozkoumat i nepatentovou literaturu a provést rešerši globálně. Do stavu techniky zvažovaném při řízení o udělení patentu se totiž zahrnují všechny dostupné zdroje. Hledají se při ní technické znaky tvořící patentové nároky a ověřuje se splnění podmínek pro udělení patentu – novost, dostatečná tvůrčí činnost a tzv. průmyslová využitelnost.

Další různé rešerše a analýzy se využívají při obchodních transakcích, kdy je zkoumána hodnota patentových portfolií. Můžete je ale využít i pro průzkum trhu, vyhledání nových příležitosti ke spolupráci nebo nového využití Vašich zdrojů. Nezapomeňte, že byste neměli rešerše podceňovat ani v případě ochranných známek či průmyslových vzorů.

Následující video blíže představuje důležitost rešerší při uvádění výrobků na trh.