Důležitost duševního vlastnictví pro firmy

Rozvoj společnosti

Úspěch spousty společností stojí na jejich jedinečných postupech a metodách. Toto duševní vlastnictví (IP) lze chránit průmyslovými právy jako je patent či užitný vzor. A s jejich pomocí své monopolní postavení na trhu udržovat a růst. Správná ochrana duševního vlastnictví totiž poskytuje jejímu vlastníkovi výhradní právo předmět ochrany užívat, případně vyrábět i prodávat.

Samotné vlastnictví průmyslových práv však nestačí. Je potřeba si aktivně hlídat, zda nedochází k jejích porušování a případně pak svá práva vymáhat. To platí i u ochranných známek, které navíc musíte i řádně užívat, jinak mohou být zneplatněny.

Hodnota společnosti

Duševní vlastnictví (pokud je správně chráněno) je vymahatelné, převoditelné i prodejné, a může s ním tedy být nakládáno stejně jako s hmotným majetkem. Jeho hodnota pak může být odvozena od licencování, prodeje nebo jeho zakomponování do produktu. Při oceňování duševního vlastnictví se ale zohledňuje více faktorů, než je komercializace. Například vliv na snížení množství náhražek nebo zvýšení vstupní bariéry na trh ostatním subjektům.

Znát hodnotu duševního vlastnictví je dobré ve chvíli, když chcete:

  • přilákat investory a partnery,
  • prodat nebo licencovat,
  • vyčíslit škody nebo vyřešit spory,
  • získat financování

Ocenění duševního vlastnictví je náročný proces a existuje několik možností, jak postupovat. V každém případě ale potřebujete v první řadě perfektně znát stav duševního vlastnictví ve Vaší společnosti. Teprve pak můžete řešit jeho hodnotu.

K přehledu stavu duševního vlastnictví ve Vaší společnosti můžete využít průmyslově-právní audit (tzv. IP Scan), na který navíc můžete získat v roce 2022 příspěvek ve výši 90 % od Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Namísto 900 EUR tak zaplatíte pouze 90 EUR.

Růst důležitosti duševního vlastnictví

Od roku 1975 do roku 2015 stoupl podíl nehmotných aktiv v tržní hodnotě společností o 70 % a tento stoupající trend stále pokračuje. Navíc s globalizací a rozmachem (nejen) internetových služeb, podpořených i pandemií COVID-19, se ochrana nápadů i dobrého jména postupně dostává do popředí.

Intangible assets market value by Ocean Tomo

Pokud byste měli jakékoli otázky, neváhejte se na nás obrátit. Jsme akreditovanými poskytovateli IP Scanu a poradíme Vám, jak své duševní vlastnictví smysluplně chránit.