Když bilingvizmus nestačí aneb jak na odborné překlady

Mezi laickou veřejností se i v dnešní době čas od času vynoří názor, že kdo ovládá dva jazyky na úrovni rodilého mluvčího, je schopen v daných jazycích zastoupit roli překladatele. Skutečnost ve světě překladatelských služeb je však mnohem komplexnější – zvlášť, když dojde na odborné překlady.

Bilingvizmus dané osoby nezaručuje kvalitu překladu ani v případě, že má člověk jazykové schopnosti na úrovni kvalitního literáta. Proč tomu tak je?

Není překlad jako překlad

Člověk ovládající cizí jazyk na vysoké úrovni dokáže často bezvadně pomoci známému přeložit běžnou e-mailovou komunikaci s jeho klientem, články menšího rozsahu na jeho cestovatelský blog či jeho nový inzerát cílený na zahraniční zájemce.

Jakmile však jde o překlad textu, který je nějakým (i když minimálním způsobem) zodpovědný za budování renomé společnosti, pomoc od jazykově zdatného kamaráda může napáchat jisté škody.

Podívejme se na příklad z gastronomie, který v nějaké podobě zažil už snad každý:

Přicházíte do vyhlášené restaurace a žádáte o menu v angličtině. Překvapeně hledíte na nabídku „steak with the sky“. Jaký nebeský pokrm si pod tím představíte?

A co z nesprávného překladu vyvodíte?

  • možná majitelé neměli na kvalitní překlad rozpočet
  • možná nemají zájem o zahraniční klienty
  • možná chtěli dát šanci známému
  • a možná se prostě spletli

Při této situaci může být náprava relativně snadná – vždy se můžete doptat obsluhy.

Co když ale ani obsluha jazyk neovládá, Google nepomůže a v jistém pokrmu bude obsaženo něco, na co v lepším případě nemáte chuť, v horším ze zdravotních důvodů jíst nemůžete? A to se bavíme o překladu pouhého” jídelního lístku.

Co teprve dopady nekvalitních překladů u technických příruček, interních směrnic a dalších odborných textů?

Odborné překlady

V případě složitějších textů klienti přirozeně vyhledávají certifikované překladatele. Velké procento z nich však kromě vzdělání v daném jazyce nemá další odborné vzdělání v konkrétních odvětvích, kterých se jednotlivé texty mohou týkat.

Specifika medicínských překladů

Když se do překladu medicínského příbalového letáku pustí bilingvní překladatel, z jazykového hlediska odvede výbornou práci. Bez znalostí medicíny či farmacie ale může snadno spadnout do pasti, kdy aplikace přípravku vyžaduje konkrétní medicínský termín, ale slovník nabídne pět synonymických slov. A pouze jediné z nich danou aplikaci popisuje správně, a druhé naopak může při použití uživateli dokonce uškodit.

Specifika technických návodů a uživatelských manuálů

Podobný scénář může nastat při obsluze složitých zařízení, jejichž provoz vyžaduje odborné technické znalosti. Překladatel uživatelského manuálu však těmito znalostmi oplývat nemusí, čímž nevědomky značně ztíží obsluze zařízení podmínky práce na základě nepřesně přeloženého manuálu.

Vyskytne-li se chyba v přeložené pracovní smlouvě, může se vymstít zaměstnanci či zaměstnavateli. Je ale taková chyba závažnější, než chyba v patentové přihlášce, která může způsobit omezení patentové ochrany samotného vynálezu? Nebo chybně přeložený návod k použití?

Jak k odborným překladům přistupovat?

Ve světě legislativy problém nekvalitních překladů eliminuje specializované soudní překladatelství. Jakékoli jiné texty však oficiálně odborníka nevyžadují. Tím pádem se odpovědnost zčásti přenáší z překladatele i na samotného klienta. Z toho důvodu musí nést praxe v odborných překladech stejnou odpovědnost, jakou nese překladatelství soudní.

Kvalitní překladatelské služby vyžadují nejen jazykovědce, ale i odborníka z oboru. Vyžadují čtyři páry očí, které dohlížejí jak na jazykovou, tak odbornou stránku překladu a eliminují tak případné závažné nesrovnalosti.

Několik takových párů očí, které kvalitu všech Vašich klíčových dokumentů zajistí, náhodou máme.