Jak neporušit cizí patent?

V různých koutech světa probíhá výzkum a vývoj podobných nebo dokonce úplně stejných věcí. Proto pokud pracujete sami na vlastních originálních nápadech, často můžete vymyslet věci, které jiní už vymysleli nebo dokonce patentovali. Zjistit, zda tomu tak je a zda dochází k porušení patentu, přitom můžete z patentových databází.

Platný patent má v zemi, ve které platí, povahu zákona. Nikdo tedy nesmí vyrábět, ale ani třeba nabízet produkt, který je v patentu definován patentovými nároky. To znamená, že při kontrole u vývoje vlastního řešení nemusíte procházet všechny obrázky ani text ostatních zveřejněných patentových přihlášek (tzv. přihlášek vynálezu), ale důkladnou pozornost stačí věnovat pouze jejich nárokům. K porušení patentu dochází totiž pouze ve chvíli, kdy vaše řešení zahrnuje všechny znaky alespoň 1 nezávislého patentového nároku.

Pokud tomu tak není a vaše řešení nezahrnuje všechny znaky, pak je vaše řešení téměř jistě průmyslově právně nezávadné a patentově čisté. Tuto situaci nijak nemění ani další tzv. závislé patentové nároky. Pokud neporušíte nárok nezávislý, neporušujete ani nárok závislý, který z nezávislého vychází.

Jak postupovat ve chvíli, kdy by Vaše řešení bylo v kolizi s jinými průmyslovými právy?

Možnosti máte tři. Můžete požádat majitele patentu o licenci. Tu vám ovšem majitel udělit nemusí nebo za ni může požadovat vysoké poplatky. Dále se můžete pokusit patent zrušit, což je další možnost. Můžete například prokázat, že patent nebyl v době podání na úřad nový, a omezit tím jeho rozsah nebo jej zrušit úplně. Snahy o zrušení patentu nebo vyjednávání o licencích však mohou být nákladné a zdlouhavé, nejvýhodnější možností je tedy patent (jeho nároky) obejít. To znamená vymyslet řešení jiné, které nezahrnuje některý ze znaků nezávislého patentového nároku.

Abyste se nepříjemnostem v rámci (ne)porušování patentu včas vyhnuli a neinvestovali příliš do vývoje kolizního řešení, je dobré řešit existující průmyslová práva již na začátku vývoje a provést důkladnou rešerši. Investice do takových změn nebývá totiž na začátku tak veliká. Navíc se při rešerši na patentovou nezávadnost můžete dozvědět o postupech konkurence a aktuálním stavu techniky, což vám usnadní vývoj.

Následující video detailně popisuje problematiku porušování patentů, a to hlavní ukazuje na konkrétním příkladu visacího zámku se snímačem otisků prstů.