Dotace EUIPO v roce 2023

Pokud jsou Vaše výdaje na průmyslová práva vyšší než 60 000 Kč, mohly by Vás zajímat dotace na všechny služby patentových zástupců.

Po úspěšném projektu Ideas Powered for Business SME Fund v letech 2021 a 2022 navyšuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) dotace pro malé a střední podniky na rok 2023. Na úkonech spojených s ochranou duševního vlastnictví tak můžete letos ušetřit až 2 560 EUR. akt. 19.1.2023

Jaké dotace můžete využít?

  • 90% příspěvek na poradenství a audit duševního vlastnictví (IP Scan) – zaplatíte pouze 90 EUR
  • 75% sleva na ochranné známky a průmyslové vzory registrované v EU
  • 50% sleva na mezinárodní ochranné známky a průmyslové vzory
  • 50% sleva na národní patentové přihlášky

Jednotlivé slevy můžete kombinovat, ale jsou omezeny maximální velikostí příspěvku.

Na národní přihlášky patentů můžete získat dotaci nejvýše 750 EUR, na poradenství 810 EUR a na poplatky za přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů maximálně 1 000 EUR.

Ochrana duševního vlastnictví: tabulka s přehledem slevových příležitostí v roce 2022: na poradenství a audit duševního vlastnictví 810 EUR, národní i mezinárodní přihlášky ochranných známek a průmyslových vzorů lze získat příspěvek až 1000 EUR, dalších 750 EUR můžete získat na národní patentové přihlášky.

Dotace se vztahují:

  • na malé a střední podniky (SME): < 250 zaměstnanců, obrat < nebo = 50 milionů €,  bilanční suma roční rozvahy < nebo = 43 milionům €
  • i pro neplátce DPH, pokud mají IČO
  • žádosti podané mezi 23.1. a 8.12.2023.

Žádosti se vyřizují podle pořadí, jak byly podány.

Co je pro Vás vhodné?

1. Nevíte, v jakém stavu se nachází duševní vlastnictví (IP) Vaší společnosti?

Proveďte audit IP (tzv. IP Scan). Získáte přehled o Vašem IP a zjistíte, která práva by se Vám vyplatila registrovat. Mimo to je IP Scan možností k odhalení příležitostí a rizik Vašeho duševního vlastnictví.

2. Chcete ochránit svou značku před plagiátorstvím?

S ochranou svého brandu začnete tím, že si ochráníte název své společnosti. Pomůže Vám ochranná známka, kterou získáte výhradní postavení na trhu a právo chráněné označení užívat. Ochrannou známkou můžete chránit i další označení, která tvoří Vaši značku jedinečnou a zapamatovatelnou, např. logo, barva, claim, zvuk i animace.

3. Potřebujete zvýšit hodnotu svého projektu?

Pomocí správně chráněného duševního vlastnictví můžete ze svých nápadů a projektů udělat obchodovatelný majetek. Pomoci Vám mohou práva průmyslového vlastnictví – ochranné známky, patenty a průmyslové vzory. Pokud chcete mít jistotu o efektivitě a smysluplnosti zvolených práv, vyhledejte specialistu.

4. Máte přehled o svém duševním vlastnictví a identifikovali jste strategické trhy?

O tom, jestli je Vaše ochrana duševního vlastnictví efektivní, se můžete přesvědčit nezávislým auditem. Služba IP Scan, na kterou se vztahuje 90% příspěvek, je garantována Úřadem průmyslového vlastnictví ČR a poskytována pouze akreditovanými společnostmi. Za malý poplatek 90 € tedy můžete získat nezávislý pohled jiného profesionála na účinnost Vašich práv.

5. Přemýšlíte o expanzi do zahraničí a přilákání investorů?

V takovém případě je potřeba, abyste měli o svém duševním vlastnictví skvělý přehled a znali jeho potenciál i do budoucna. Snadným a finančně dostupným řešením je poradenství duševního vlastnictví zahrnuté v tzv. IP Scanu, díky kterému identifikujete příležitosti i rizika v oblasti IP. Přestože v České republice se ochraně duševního vlastnictví ještě pořád nepřikládá dostatečná důležitost, v zahraničí je tomu jinak. Pokud by Vás to zajímalo více, tak investor Jag Singh sepsal pro WIPO magazine 5 obvyklých chyb, kterých se start-upy v souvislosti s IP dopouští.