Omezený rozsah patentové ochrany jako příležitost

Omezený rozsah patentové ochrany

„Patentované řešení“ může znamenat spoustu věcí. Například může být patentováno v ČR, nebo v 50 státech. Může být patentován materiál, kterým je tvořeno, nebo jiný technický prvek či detail. Rozsah patentové ochrany má totiž trojí omezení:

  • věcné
  • časové
  • teritoriální

Věcný rozsah

Rozsah patentové ochrany je závislý na patentových nárocích, které jsou zpravidla tou nejkratší, avšak nejdůležitější částí patentové přihlášky (tzv. přihlášky vynálezu). V každém nároku tak jednou větou definujete ten aspekt řešení/vynálezu, který chcete chránit, čímž definujete i svůj monopol.

Časový rozsah

Maximální platnost patentu je 20 let. Výjimkou jsou farmaceutické patenty, jejichž platnost může být až 25 let. Do té doby platí patenty pouze tak dlouho, dokud jsou placeny udržovací poplatky. Jinými slovy – platí pouze tak dlouho, dokud je platíte Vy. Ve chvíli, kdy platnost patentu skončí, končí tím i Váš monopol a řešení/vynález je volně dostupný na trhu. Vyplatí se tedy pravidelně evaluovat, jak dlouho se Vám vyplatí monopol udržovat.

Teritoriální rozsah

Nejzajímavějším omezením patentové ochrany je omezení teritoriální. Nejen tedy, že je patent platný, dokud jsou placeny udržovací poplatky, ale navíc platí jen ve státech, kde je platíte, poté, co v nich byl patent udělen. Institut sjednocené patentové ochrany, který by ji zaručoval po celém světě, totiž neexistuje. U teritoriálního rozsahu je tak strategické plánování a rozhodování mnohem důležitější než u rozsahu časového.

Omezený rozsah jako příležitost

Možná Vás napadá, proč byste tedy měli usilovat o patent, když jej pak ostatní v jiných státech mohou stejně použít. Pokud někdo jiný Váš patent využije a dostane se s ním do fáze, kdy to Váš byznys zasáhne, vezme Vám příležitost na daném trhu nebo začne jakkoli ohrožovat, nezvolili jste teritorium ochrany správně. Toto rozhodnutí byste měli postavit na vlastní dlouhodobé byznysové strategii a důkladné rešerši. A určitě je konzultovat s odborníky na patentovou ochranu (a ochranu duševního vlastnictví celkově), aby ta Vaše ochrana byla smysluplná a toto se Vám nestalo.

Jakkoli se teritoriální rozsah může zdát velmi limitující, není tomu tak, a vlastně je to právě teritorium, který nabízí nejvíce příležitostí pro Vás.

Neexistence jednotného celosvětového institutu patentové ochrany znamená, že nemusíte vynakládat zbytečně velké finanční prostředky na ochranu trhů, které pro Vás nejsou zajímavé. Chráníte tak jen ve státech, kde máte poptávku, kde může vzniknout velká konkurence atp.

Nezapomínejme ani na skutečnost, že v každém státě může být jedno řešení/vynález chráněn jiným způsobem. Díky nejednotné ochraně tak můžete mít jistotu, že svůj monopol definujete opravdu efektivně v závislosti na daném trhu.

Příležitostí je i to, že můžete čerpat inspiraci od ostatních, kteří svou ochranu nevystavěli správně. Pokud objevíte zajímavý patent platný například v Austrálii, ale nikoli u nás, máte šanci jej využít.

A jak předcházet, aby se to nedělo Vám, pro jistotu zopakujeme: vycházejte ze svého dlouhodobého byznysového plánu a strategii ochrany vždy konzultujte s odborníky. Vyplatí se Vám to.