Jak bezpečně prodávat na Marketplaces

Prodávat své produkty na marketplaces začíná čím dál více značek. S touto volbou se pojí spousta výhod, není ale zcela bez rizik. Patří mezi ně napodobování ze strany konkurence, parazitování na pověsti a krádež firemní identity.

Rozšíření značky na marketplaces s sebou nevyhnutelně přináší i vyšší pozornost. Nejen ze strany zákazníků, ale také ze strany ostatních hráčů na trhu. A stejně jako jindy, i při vstupu na marketplaces je včasná ochrana Vašeho duševního vlastnictví potřebná pro zachování jedinečnosti Vaší značky. Je také nejsilnější zbraní v boji proti plagiátorům a patentovým či známkovým trollům.

Jak ochránit svou značku na marketplaces?

Nejúčinnějším, relativně snadným a finančně dostupným řešením jsou ochranné známky.

Jejich pomocí můžete zajistit ochranu těm označením, která vás činí rozpoznatelnými v očích zákazníků a která si s vaší značkou spojují. Typicky to bývají názvy a loga, ale ochrannou známkou můžete chránit i další věci, jako třeba slogan, znělku nebo jedinečné umístění prvku na produktu.

Jestliže jsou vaše ambice a zákazníci na marketplaces nejen v Česku, ale i v dalších zemích, doporučujeme registrovat ochrannou známku Evropské unie, případně národní známky na pro vás klíčových trzích. Pokud je to ve Vašich finančních možnostech, je dobré přizpůsobit strategii ochrany vašim obchodním plánům. A to tak, abyste zohlednili nejen vaše současné aktivity, ale i státy, kam byste reálně v příštích 5 letech rádi expandovali.

💡 Na národní i evropské přihlášky ochranných známek můžete v roce 2023 získat 75% dotaci až do výše 1 000 EUR.

Role provozovatelů marketplaces

Marketplaces i různé e-shopy si riziko padělatelů uvědomují a mnoho z nich nabízí možnosti, jak prodejce při ochraně svých práv podpořit (např. stažením a blokováním padělků). Potřebují pro to však jasný důkaz, čímž může být právě ochranná známka. Prokazatelně stanoví, kdo právo k označení má, od kdy, pro jaké výrobky a služby a na jakém území.

Bez registrovaných průmyslových práv se padělky jen těžko prokazují, řízení je zdlouhavé, finančně nákladné, a navíc nejisté. Vedle ochranných známek můžete využít například průmyslové vzory k ochraně designu, patenty na vynálezy a užitné vzory na technická řešení.

Nezapomeňte na průzkum trhu

Průzkum trhu se často skloňuje v souvislosti s marketingovým průzkumem, průzkumem konkurence, případně při validaci nápadů. Málokdo ale pamatuje na průzkum aktivních práv. A to přesto, že právě ta mohou představovat stopku pro Vaši expanzi.

Než začnete prodávat na marketplaces, proveďte rešerši ve známkových rejstřících a relevantních databázích, ať máte větší jistotu, v případě kolize prostor reagovat.


💡 Chystáte se prodávat na Marketplaces a nevíte, čím začít? Prolistujte ebook Kompletní průvodce na Marketplaces, kde najdete všechny související informace. Včetně prvních 3 kroků k bezpečnému prodeji.

Článek je zkráceným výňatkem našeho příspěvku v ebooku k ochraně značky.