Dobrým zadáním ke kvalitnímu překladu

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak jako zákazník můžete ovlivnit kvalitu překladu a jeho rychlost? Pokud věnujete chvilku času na to, aby překladatel měl vše potřebné, mnohonásobně se vám to vrátí. V tomto článku představíme 5 tipů, jak zadat práci překladatelům, abyste docílili co nejlepších výsledků.

Překlad na základě přesného zadání bude:

  • zpracován rychleji a tím se sníží jeho konečná cena
  • jednotný s výrazy, které používáte ve své firmě a oboru
  • kvalitnější, protože překladatel bude všemu správně rozumět

Bez čeho se překladatel neobejde

Určitě vás hned napadne, co překladatel nutně potřebuje pro svou práci:

  • text, který má přeložit
  • jazyk, do jakého bude překládat
  • termín odevzdání, na kterém se s překladatelem v nejlepším případě společně shodnete

Bez definice těchto základních údajů práce na překladu ani nezačnou. S jejich jasnou představou však můžete získat přesnější odhad ceny a značně usnadnit komunikaci s překladatelem.

Jak zadat práci překladatelům, aby byl výsledek co nejlepší

Dobře vypracované zadání je základem efektivního překladatelského procesu. Pomáhá překladatelům přesně zachytit podstatu původního textu a zvýšit kvalitu cílového textu, který odpovídá vašim očekáváním. Co pro to můžete udělat?

Kontext překladu

Doplněním informací o tom, kdo přeložený text bude číst a jakou bude mít text v budoucnosti funkci, snížíte riziko nejasností a nepřesností výsledného textu. Zároveň také snížíte počet revizí a dalších úprav, které mohou zvýšit výslednou cenu překladu, obzvláště při velkém objemu textů.

Lokalizace textu

U některých typů textů je důležité ujasnit si, zda je třeba text lokalizovat, tj. přizpůsobit jej cílovému kulturnímu prostředí. To může zahrnovat změnu jednotek (např. z centimetrů na palce), změnu měny (např. z korun na dolary) a také zda se například mění cílové publikum (např. z odborníků na veřejnost).

💡 Tento krok určitě nevynechávejte. U některých textů je lokalizace žádoucí z důvodu porozumění čtenářem (např. články na blog), u jiných zase krajně nežádoucí, protože je potřeba text přeložit co nejvěrněji k originálu (např. patentové přihlášky). O terminologické konzistenci píšeme například v tomto článku pro Vědavýzkum.cz.

Terminologické slovníky

Jedná se o seznam českých termínů, které se ve vašem oboru a ve vašich textech často objevují, a jejich anglických/německých/španělských protějšků, které jsou ve vaší firmě zaužívané. Například takové, které používáte při komunikaci se zahraničními zákazníky.

Takový slovník samozřejmě neslouží k tomu, abyste odpracovali část překladatelova úkolu. Překladatel si umí poradit i bez něj. S jeho pomocí je však překlad rychlejší, a tedy i levnější. Slovníkem totiž konkretizujete zadání, neboť obsahuje přesné termíny, které při své práci běžně používáte.

Pokud takový slovník nemáte k dispozici nebo s překladem svých dokumentů teprve začínáte, překladatel si jej vytvoří.

💡 U nás v PatentEnter máme odborníky na nejrůznější obory od farmaceutů a chemiků přes elektrotechniky a stavaře po bioinženýry a mnoho dalších. Spoustu slovníků tak vytváříme my a s klienty je následně konzultujeme.

preklady-tym

Dlouhodobá spolupráce

Stejně jako v jiných oborech, také v překladech je dlouhodobá spolupráce vítaným plusem. Pokud máte větší množství textů, které potřebujete (ať už najednou nebo i průběžně) přeložit, je pro vás výhodnější nechat všechny přeložit u jednoho překladatele nebo jedné agentury. Když totiž rozdělíte podobné texty mezi více překladatelů, bude obtížnější udržet jednotnou terminologii i styl překladu napříč všemi texty.

Další výhodou je,  že vám taková agentura při překladu postupně vytváří již zmíněný terminologický slovník. S každým dalším textem tak přibývají nové termíny, a tím jsou překlady dalších textů rychlejší.

Spolupráce s překladatelskou agenturou je pak s každým zadáním snazší, protože nemusíte pokaždé znovu vysvětlovat, co vlastně potřebujete. Zároveň i překladatel už ví, co požadujete a jak překlad zpracovat k vaší maximální spokojenosti.

💡 Pro zkrácení doby potřebné na překlad využíváme po domluvě s klienty navíc i CAT nástroje. Tam lze nahrát vytvořený terminologický slovník, a software překladateli nabízí odborné termíny rovnou při překladu. Tato úspora času se pak pozitivně projeví na konečné ceně za překlad.

Bonus z praxe: Kontaktní osoba

Nebývá to moc časté, ale opravdu velkou pomocí je přímý kontakt. Propojení překladatele s někým, kdo je schopen prodiskutovat problematické nebo nejasné textové pasáže. Taková krátká diskuze trvající pár minut může vyřešit spoustu nejasností, které by se musely dodatečně zdlouhavě opravovat.

Můžete to být přímo vy, váš kolega nebo třeba autor textu.

💡 Kromě výše uvedených věcí existuje i několik dalších, bez kterých překladatel sice fungovat může, ale je výhodnější (jak pro něj, tak pro vás), když jsou k dispozici. Patří mezi ně upřesnění formátovacích potřeb, definice tónu textu a sdílení referenčních textů, o které se překladatel může opřít.