Hlídání ochranných známek (monitoring)

Ochranná známka zajistí svému majiteli právo zakazovat ostatním užívání stejného (nebo podobného) označení. Nezajistí ale, že si nikdo nebude moci podat stejnou nebo zaměnitelnou přihlášku ochranné známky, a získat tak právo označení užívat. Proti takovým přihláškám se lze bránit, ovšem pouze pokud se o nich dozvíte včas.

Jak zabránit zapsání kolizní ochranné známky

Třetí strany mají před zápisem ochranné známky prostor tomuto zápisu zabránit nebo jej omezit, a to kontaktováním přihlašovatele nebo pomocí námitek. Doba na podání těchto námitek se v různých státech liší. V České republice je to 3 měsíce, ale například v USA se jedná o pouhé 2 týdny. Po uplynutí lhůty pro námitky je již výrazně složitější žádat o zrušení zápisu ochranné známky, proto je důležité najít tyto kolizní přihlášky co nejdříve.

Úřady Vás na kolizní přihlášky ochranných známek neupozorní, jejich hlídání je na Vás.

Jak hlídat, jestli se někdo nesnaží získat podobnou ochrannou známku

Hlídání spočívá hlavně v kontrolování databází a rejstříků ochranných známek. Jeho hlavním cílem je zabránit zápisu kolizní ochranné známky, měli byste tedy provádět monitoring tak často, abyste měli dostatek prostoru na případné kolize reagovat. Výstupy z monitoringu se odvíjí od hlídaného označení, území i seznamu výrobků a služeb.

Chcete mít přehled o potenciálně kolizních přihláškách ochranných známek?

Jak probíhá monitoring

  • Na úvodní konzultaci společně nastavíme strategii monitoringu
  • Pravidelně budeme kontrolovat všechny rejstříky na vybraném území
  • Na e-mail Vám budeme v domluvené frekvenci zasílat přehled o potenciálně kolizních přihláškách
  • V případě potřeby řešení kolize s Vámi probereme možnosti dalšího postupu

Kolik stojí monitoring

  • cena monitoringu se odvíjí od počtu sledovaných označení, území a frekvenci zpráv
  • záleží také na tom, jak podrobné zprávy potřebujete

Přehled monitoringu je výstupem počítačového programu, který pracuje vedle samotné shody i s určitou podobností označení. Nastavíme jej tak, aby zachytil téměř každou variaci podoby sledované známky, a to včetně podoby fonetické, vizuální i významové.

Je potřeba, abyste výstupy monitoringu následně zanalyzovali a zhodnotili, zda se mezi nimi nachází riziko reálné kolize. Tuto analýzu můžeme samozřejmě provádět také, pokud si to budete přát.